Naliczanie należności za emisję reklam

W zależności od modelu rozliczeniowego systemy zmuszone są do implementowania mechanizmów umożliwiających potwierdzenie należności otrzymania wynagrodzenia za emisję reklamy. I tak dla modeli funkcjonujących na polskim rynku można zaobserwować następujące techniki :
 Strona pośrednia – każda reklama wyświetlona w kreacji reklamowej ma przydzielony swój specjalny adres, który wraz z identyfikatorem wydawcy pozwala na przekazanie środków z konta reklamodawcy na konto wydawcy. Sposób działania tej metody jest dość prosty, w przypadku gdy użytkownik kliknie na reklamy kierowany jest na stronę pośrednią, która po wczytaniu się przekierowuje go na stronę docelową. W większości przypadków jest to nie zauważalne dla użytkownika końcowego ale pozwala na odnotowanie akcji przez system reklamowy.

 Pobranie – środki przekazywane są pomiędzy kontami gdy użytkownik końcowy pobierze reklamę lub element potwierdzający wyświetlenie. W wielu przypadkach elementem takim jest obiekt graficzny, który później wykorzystywany jest w wyświetlanej reklamie.

 Mechanizm zintegrowany –w systemach opartych o modele rozliczeń CPS i CPL występuje konieczność integracji reklamowanej strony z systemem reklamowym. Jako, że transfer funduszy następuje dopiero gdy nastąpi jakaś akcja reklamowana. Strona przekazuje do systemu reklamowego informację o wystąpieniu warunków uprawniających wydawcę do otrzymania prowizji.

Czasami możemy spotkać się z mechanizmami łączącymi wyżej wymienione rozwiązania w celu maksymalizacji efektywności systemu, czy też jak w przypadku systemów działających na więcej niż jednym modelu rozliczeń spełnienia warunków przekazu środków.

Related Posts